Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Discy Latest Articles

Tính năng cổ thần chi lộ

Tính năng cổ thần chi lộ

Giới thiệu tính năng: Cổ Thần Chi Lộ:Người chơi từ 2 CS 50 mới có thể tham gia tính năng 1. Cổ Thần Chi Lộ có 9 Đạo Quán khác nhau, mỗi đạo quán có vài thành tựu và ải ...

Câu hỏi thất lạc thần khí

Câu hỏi thất lạc thần khí

Bài viết tổng hợp câu hỏi, đáp án giúp các ninja trả lời đúng câu hỏi trong thất lạc thần, thôn tân thủ. Từ đây các ninja có thể kiếm đá thất lạc nhanh hơn và up lực chiến tốc ...

Buff và debuff

Buff và debuff

BUFF Và DEBUFF Xin chào các nhẫn giả Game Naruto Lục Đạo sẽ có 2 trạng thái tăng và giảm các hiệu ứng xảy ra trên đội hình đó là Buff và Debuff. Vậy Buff và Debuff là gì, có bao ...

Các chiến thuật phổ biến trong game

Các chiến thuật phổ biến trong game

Chủ để này mình xin để cập đến các đội hình/chiến thuật trong game. Lưu ý: Các tướng trong đội hình tiêu biểu nhằm mục đích đạt được mục tiêu của chiến thuật đã nêu ra, và không nhất thiết ...

Hệ thống pet

Hệ thống pet

Xin Chào Các Nhẫn Giả Dưới bài viết này Admin sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về các thông linh thú trong game. Khổng Quy Li mao   Katsuyu Dị giới tam đầu xà Amaterasu (Bạch lang) Tí ...

Hệ thống tướng

Hệ thống tướng

Xin Chào Các Nhẫn Giả Dưới bài viết này Admin sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về các tướng trong game. Các tướng cũ hơn các bạn xem tại : https://narutolucdao.com/thu-vien/chi-tiet/tuong-naruto-luc-dao.html Các tướng đời đầu của game (từ ...

Cách tính dame của tướng gây ra

Cách tính dame của tướng gây ra

Xin Chào Các Nhẫn Giả Dưới bài viết này Admin sẽ hướng dẫn các bạn tính dame trong game, qua đó sẽ hiểu được ý nghĩa của miễn thương, sát thương, vật phòng, huyễn phòng, giảm công, tăng công, giảm ...

Hệ thống trang bị và trang sức

Hệ thống trang bị và trang sức

Xin Chào Các Nhẫn Giả Dưới bài viết này Admin sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về Trang Bị và Trang Sức TRANG BỊ 1. Trang bị AKATSUKI   • 2 món: tổn thương +8% • 4 món: ...

Tổng hợp tất cả cách tăng lực chiến

Tổng hợp tất cả cách tăng lực chiến

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả tính năng giúp tăng lực chiến gián tiếp hoặc trực tiếp, theo từng giai đoạn chưa chuyển sinh và đã chuyển sinh. PHẦN 1. CHO CÁC NINJA CHƯA CHUYỂN SINH 1. THĂNG ...

Cách tính tốc độ lên trận

Cách tính tốc độ lên trận

Bài viết này sẽ giúp xác định được tốc độ lên trận của tướng (quyết định tướng nào sẽ đánh trước) Trong game bên nào sẽ ra skill trước phụ thuộc vào 2 yếu tố: 1) Tốc độ của tướng. ...